Bun venit !

Blogul părintelui arhim. Dumitru Cobzaru din partea fiilor duhovniceşti!

miercuri, 27 martie 2013

Ortodoxie si Icoana...!


Duminica Ortodoxiei

Dreptmăritori creştini, Duminica Ortodoxiei, care prezintă lumii adevărul despre Sfintele Icoane, este prezentul ce trebuie însuşit ca atare, iar Icoana, de asemenea, să devină modelul vieţii noastre, a fiecăruia.
Sfânta Scriptură învațăIisus Hristos este Icoana Tatălui şi, în aceeaşi măsură, ni se spune nouă că suntem zidiţi de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui[1], ceea ce înseamnă că, şi noi la rându-ne, suntem și trebuie să devenim icoana lui Dumnezeu, a Sfintei Treimi. În felul acesta trebuie înţeleasă Icoana şi, dacă vreţi, în felul acesta suntem cu adevărat ortodocşi – dacă devenim icoană a Sf. Treimi.
Exemplul cel mai la îndemână este Maica Domnului. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a născut din Tată fără de mamă şi din mamă fără de tata..., deci Iisus Hristos este în acelaşi timp icoana Tatălui, după firea dumnezeiască, dar după firea omenească este icoana mamei, adică a Maicii Domnului, din a cărei fire omenească a luat totul, pentru că S-a născut din mamă fără de tată. Dar ca să ajungă Maica Domnului să-L întrupeze pe Fiul lui Dumnezeu, ea a trebuit să devină chip şi asemănare a Sfintei Treimi. Altfel nu reuşea să întrupeze, să primească în fiinţa ei, Icoana Tatălui. Așadar, exemplul cel mai la îndemână este Maica Domnului, pe care noi trebuie să o urmăm...!
Această înţelegere au avut-o toţi sfinţii, pe care noi îi cunoaştem şi pe care nu îi cunoaştem, și mai ales cei care au icoane, pe care le păstrăm cu sfinţenie în casele noastre. De asemenea, ar trebuie să ni-i însuşim pe sfinţii cărora le purtam numele. Adică fiecare dintre noi, care are şansa să poarte nume de creştin, de sfinţi, trebuie să îşi însuşească viaţa sfântului, să devină el însuşi icoana sfântului respectiv. Între numele deosebite de creştini sunt şi acelea de „Cristian” şi „Cristina”. Cristian şi Cristina sunt derivatele numelui Mântuitorului Iisus Hristos, precum și denumirea de creștin. Oare cum ar trebui să fie un Cristian, ca să poarte cu vrednicie acest nume, dacă nu să fie asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, Icoana Tatălui...?!
Poate că nivelul este prea înalt... asta nu înseamnă că nu este posibil. Sf. Ap. Pavel, la un moment dat, mărturiseşte „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”[2]..., unul care putea fi vrednic de acest nume...!
Dar..., să zicem, în smerenia noastră, ar trebui să căutăm să ne însuşim icoana sfinţilor a căror nume le purtăm. În ţara noastră, cei mai mulţi oameni poartă numele de Maria, adică numele Maicii Domnului, şi de Ioan. Doi mari sfinţi ai Bisericii Creştine. Dacă atâţia oameni din ţara noastră care poartă numele de Maria şi Ioan ar fi, sau ar deveni, asemenea celor doi sfinţi, ţara noastră ar fi altfel. Iar creştinătatea s-ar bucura într-adevăr de o ortodoxie autentică, de însuşirea adevăratei sale valori!
Să nu îi uităm nici pe ceilalţi sfinţi, care de asemenea sunt importanţi, a căror viaţă poate fi cunoscută și însușită, şi să le urmăm credinţa.
Așadar, cu acest prilej, al Duminicii Ortodoxiei, care se prelungeşte şi care ar trebui să fie înțeleasă ca ziua a șaptea – a odihnei lui Dumnezeu – , și ca epocă a devenirii noastre,devenim mai conştienţi şi mai responsabili de faptul că trebuie să devenim Icoane; și nu icoana unui om oarecare, a unui VIP, a unui actor, a unui fotbalist, ci Icoana Sfintei și de Viață făcătoarei Treimi. Amin!
[1] Facere 1, 26
[2] Galateni 2, 20