Bun venit !

Blogul părintelui arhim. Dumitru Cobzaru din partea fiilor duhovniceşti!

joi, 1 septembrie 2016

In Memoriam: Arhim. Mihail Goia

Părintele Mihail Goia, născut Miron la 23 noiembrie 1927 în Topliţa, jud. Harghita, deşi singur la părinţi a plecat la Mânăstirea Neamţ în 26 octombrie 1940 şi a fost tuns în monahism la 1948 la Mânăstirea Pângărați. Dimpreună cu stareţul Varahiil s-a așezat la Mânăstirea Nicula în decembrie 1948. Diacon şi preot a fost hirotonit la 20 iunie 1948 la Iaşi şi respectiv 1 decembrie 1949 la Cluj. Datorită sănătăţii precare a mamei sale încearcă să plece la Mânăstirea Topliţa în repetate rânduri dar nu reuşeşte. După ce a fost stareţ provizoriu la Râpa‑Râmeţ în 1952, va deveni întâi stătător la Nicula la 23 mai 1955 păstrând această funcţie până în august 1957 când va pleca la Mânăstirea „Sfântul Ilie” – Topliţa, unde a devenit stareţ şi arhimandrit, socotit fiind printre cei mai însemnaţi stareţi ai monahismului transilvan. S-a mutat la Domnul în ziua de 31 august 2016 la Mânăstirea Toplița.
Dumnezeu să-l odihnească!

                                                                                                           D.C.