Bun venit !

Blogul părintelui arhim. Dumitru Cobzaru din partea fiilor duhovniceşti!

duminică, 18 martie 1990

Câteva versuri din anul I de seminar - 1990...!


Rugăciune...!

În gândul meu...,
Un imn de slavă se încheagă,
Iar limba amorțită se dezleagă:
Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu!

Măririi Tale eu mă plec adânc,
Că ești, ai fost, vei fi Tu pentru mine,
Stăpân și Domn și Făcător de bine,
Prinos de mulțumire îți aduc!

Numele meu este de cerșetor,
Că eu la mila Ta nemăsurată,
În viața mea de rele inundată,
Mereu, mereu cer ajutor!

O lacrimă, un gând, o rugăciune,
Ție-ți înalț, al lumii Împărat,
Și cer ca Solomon de altă dat:
Dă-mi Doamne minte și înțelepciune!

D.C.