Bun venit !

Blogul părintelui arhim. Dumitru Cobzaru din partea fiilor duhovniceşti!

duminică, 6 ianuarie 2013

Meditatie la ziua Sfantului Ioan Botezatorul...!


       Sfântul Ioan Botezătorul, prezentându-L pe Mântuitorul Hristos mulțimilor, a mărturisit o realitate importantă în ce privește legătura duhovnicească dintre părinte și ucenic dar și dintre tată și fiu: „acum El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez...”! În ce-l privește pe Ioan Botezătorul „ucenicul” era un destin, o rânduială dumnezeiască, pe care el a împlinit-o prin acreditarea publică a Domnului Hristos.
Ucenicii lui „adevărați” L-au urmat pe Iisus imediat și insistent încât Acesta i-a întrebat ce doresc, iar ei au răspuns surprinși: „Doamne, unde locuiești?”, răspunzându-le Hristos le-a zis: „Veniți de vedeți...!?”, și au rămas cu El în ziua aceea...!
Nu după multă vreme Sfântul Ioan Botezătorul s-a implicat în probleme „politice” și publice, încât a ajuns în „închisoarea” lui Irod...!
O atenție deosebită trebuie să acordăm faptului că Ioan l-a acuzat public pe împăratul Irod, în timp ce Irod îl „iubea” pe Ioan...!
În acest moment, ucenicii lui Ioan sunt trimiși la Hristos să-L întrebe: „Tu ești Hristos, sau să așteptăm pe altul...?” Iar Hristos le răspunde: „Mergeți și spuneți lui Ioan cele pe care le vedeți, orbii văd, șchiopii umblă, săracilor li se binevestește...!”, și continuă să mărturisească mulțimilor cine este Ioan: „ce-ați ieșit să vedeți în pustie, trestie clătinată de vânt?, nu...!, prooroc...?, da!, vă spun vouă că mai mult decât un prooroc..., nu este bărbat născut din femeie mai mare decât Ioan, dar totuși cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el...!”
Observăm antiteza situațiilor și a mesajelor:
-          Ioan Botezătorul Îl acreditează pe Hristos în fața ucenicilor și mulțimilor ca „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”, apoi trimite ucenicii să-L întrebe dacă El este Mesia...!?;
-          Ioan Botezătorul, implicat „politic” și în „închisoarea” lui Irod, este lăudat de Hristos și, în același timp, „vrednic de iad”...!?

Taină fără glas...!

PS. Spun Părinții: „Cel ce-și face fiul(ucenicul) un alt „eu însumi” și nu chipul și asemănarea Domnului Hristos să fie anatema...!”