Bun venit !

Blogul părintelui arhim. Dumitru Cobzaru din partea fiilor duhovniceşti!

luni, 28 ianuarie 2013

Meditatie...!


Sfinții Trei Ierarhi

                Această sărbătoare s-a născut din dilema care i-a caracterizat pe contemporanii sfinților dar și pe cei care le-au preluat evlavia ce se va perpetua în veci, prin faptul că ei vor fi cinstiți după cuvântul Domnului: „slava Mea Le-am dat-o lor...!”.
                Dilema cinstirii acestor părinți rămâne și a generațiilor următoare, descoperind o caracteristică a omului dintotdeauna! Sfântul Ioan Botezătorul întreabă: Tu ești sau să așteptăm pe altul?; Luca și Cleopa: „Noi nădăjduiam că El este Cel care va mântui pe Israel...!?”; eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apolo..!?”, etc.
                Duhovnicul este omul într-o continuă devenire, iar fiul duhovnicesc pe „urmele” lui; „nu poate fi ucenicul mai mare decât stăpânul său...”! De aceea și dilema permanentă a fiului care năzuiește la ideal...! Observă că și duhovnicul e pe „drum” și nu-i înțelege „derapajele”...!
                Of...!?